Nem lesz mindenki művész, de a kreativitás megmarad

Gergely Imre 2019. március 12., 17:00 utolsó módosítás: 2019. március 12., 17:40

Nem művész, nem is tartja annak magát Szőcs Zsuzsanna, de mindenféle alkotói tevékenység közel áll hozzá – vallja magáról. A gyergyószentmiklósi Tanulók Házánál dolgozó oktató célja, hogy ezt az alkotási késztetést átadja mindenkinek, aki erre nyitott. Ezért hívja fel időről időre szokatlan ötletekkel a köz figyelmét.

A gyergyószentmiklósi Tanulók Háza egyik szakköre kézműveskedésre oktatja az oda járó gyermekeket, fiatalokat, de a Szőcs Zsuzsanna irányításával itt zajló tevékenység jóval több annál, hogy ragasztgatnak, papírból készítenek különböző alkotásokat, vagy megismerkednek különböző rajzolási technikákkal. „Ez egy sziget, ahonnan minden irányban nyílt a látóhatár” – fogalmaz Zsuzsanna.

Leszögezi, nem művészeti szakoktatás zajlik nála, hiszen felkészültsége nem engedi ezt meg. Arra törekszik, hogy megmutatva néhány technikát, felkeltse a gyermekben az érdeklődést az alkotás iránt, és a gyermek rátaláljon arra, amit igazán közel érez magához, amit szívesen csinál, amiben képes kifejezni magát személyiségének megfelelően.

Még ha nincs is Gyergyóban művészeti középiskola, mégis van értelme a munkának

Kilencven gyermekkel foglalkozik másodikostól 12. osztályos korig, a mostani legnagyobbak hat éve járnak a szakkörbe rendszeresen.

Hogy a munkának értelme van, arra a visszajelzés a gyermekek mosolya a foglalkozásokon, és hogy szeretnek oda járni.

De vannak kézzel foghatóbb szakmai elismerések is, különböző versenyeken szereztek előkelő helyezéseket, elismeréseket a szakkörben alkotó gyermekek.

Szőcs Zsuzsanna

Azonban ami szintén komoly eredmény: Szőcs Zsuzsanna az általa vezetett Pro Terra Alapítvány keretében már több éve szervez felkészítőket a művészeti középiskolákba készülő 7–8. osztályosok számára. „Évente 16 diákot tudunk fogadni a felkészítő foglalkozásokon, és számomra már az is elégtétel lenne, ha egy is bejut közülük a művészetibe. De ennél lényegesen jobb az arány. A foglalkozásokat követően általában hét-nyolcan felvételiznek valamelyik művészeti középiskolába, Székelyudvarhelyre, Csíkszeredába, Marosvásárhelyre (Gyergyószentmiklóson nincs művészeti középiskola – a szerkesztő megjegyzése), és általában egy-egy kivétellel mindegyikük be is jut.
Ezeken a képzéseken a Nagy István és a Palló Imre művészeti iskolák szaktanárai foglalkoznak a jelentkezőkkel, éppen azért, hogy a későbbi művészetiseknek már legyen egy képük arról, hogy milyen elvárással találkozhatnak majd a középiskolában, és mit várhatnak el maguktól” – összegzi a lényeget Szőcs Zsuzsa.

Kreativitás és egy kis műértés

Amellett, hogy linómetszetet készítenek, rajzolnak, számos alkotási technikával megismerkednek Szőcs Zsuzsanna tanítványai, nem mindenkiből lesz képzőművész. Azonban az is fontos cél, hogy a gyermekek kreativitása gazdagodjon, és később az élet más helyzeteiben is legyenek ötleteik, alkotóként tudjanak megnyilvánulni. Alkalmanként tanítványait elviszi képzőművészeti tárlatokra is, amelyekről beszámolót kell fogalmazniuk, a „tetszett”, vagy „nem tetszett”, „szép” szavaknál bővebben kifejtve a benyomásaikat. Ez is gondolkodásra késztet, és arra, hogy odafigyeljenek a látottakra, művész stílusát, az alkalmazott technikát felismerve. Hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a művészetekhez.

Új életet, új funkciót adnak a könyvnek

Szőcs Zsuzsanna jelenleg éppen egy új alkotási módszer meghonosításán, népszerűsítésén dolgozik, amit ő képpoézisnek nevez. Lényege, hogy egy könyvet vegyen az alkotó a kezébe, amelyben olyan szavakat keressen, amelyek összefűzhetők új mondatokká, és az eredetitől eltérő üzenetet, gondolatot fejezzenek ki. Az illető könyvoldalon található minden más szöveget besatírozva, befestve és csak a kiválasztott szavakat megőrizve áll össze egy kép, azaz egy művészeti alkotás, és egyben egy új irodalmi mű is.

 

Új életre kelnek a könyvek

 

Az ötletet az a meglátás adja, hogy manapság sajnos a könyveket egyre kevesebben, egyre ritkábban veszik kézbe – főként az okostelefonos és az internet világában felnőtt generáció. Egy rendhagyó elképzelés és egyben egy mifelénk még ismeretlen irodalmi és művészeti ág meghonosítása azonban új értelmet adhat a köteteknek.

„Lehet, hogy lesznek, akik úgy vélik, meggyalázzuk a könyveket, de én úgy gondolom, ellenkezőleg: megmentjük őket, új értelmet, új funkciót adunk nekik, hiszen másként nagy valószínűséggel senki sem venné őket többé a kezébe” – fogalmaz Szőcs Zsuzsanna.

Felhívás a képpoézisre
A gyergyószentmiklósi székhelyű Pro Terra Alapítvány az Erdélyi Tehetségsegítő Tanáccsal együttműködésben képzőművészeti-irodalmi pályázatot hirdet a képpoézis alkotások létrehozására középiskolások, illetve felnőttek számára. A pályaműnek tartalmaznia kell egy írott üzenetet (lehet egyetlen szóból álló, vagy keletkezhet újabb vers, üzenet stb.) és egy képi alkotást, melyek kapcsolatban állnak egymással. Az alkotók az így újragondolt oldalt tartalmazó könyvet kell beküldjék a Pro Terra Alapítvány Facebook-oldalán megtalálható címre, illetve bevihetik az ugyanott jelzett kolozsvári, csíkszeredai, illetve gyergyószentmiklósi könyvesboltokba is április 6-ig.
A Pro Terra Alapítvány Facebook-oldalán további részletek találhatók a képpoézisről és a pályázattal kapcsolatosan, de több már elkészült alkotás is látható ott, amelyek vizuálisan is megjelenítik az elképzelés lényegét. A beérkezett pályaművekből a Kájoni János Megyei Könyvtár szervez kiállítást.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.